Hjem

Velkommen til Køng Vandværk

  

Køng Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 27 februar 2024, kl. 19.00

i Køng Egnshus, Øbjerggårds Allé 2, Køng, 4750 Lundby.


Dagsorden i henhold til vedtægterne. ( Kan ses påwww.koeng-vandvaerk.dk)


 


 Køng Vandværk er nu "ikke erhvervsdrivende". 

  

  


Som det fremgår af vore vedtægter blev vandværket stiftet i 1938.

Vandværket har i dag ca. 150 medlemmer og leverer vand til ca. 180 husstande.

Alle vandmålere er elektronisk aflæste men kan også aflæses manuelt på selve måleren hvis der skulle opstå tvivl om aflæsningen.

Der er ikke mange ejendomme tilbage i vort forsyningsområde med egen brønd.

Vandværket har egen nødgenerator der starter automatisk ved strømsvigt eller når Seas lukker for reparationer på el-nettet.

Ved længerevarende afbrydelse af vandforsyningen (Ledningsbrud ol.) vil det være muligt at hente vand på vandværket.

Fremover vil vandanalyser være tilgængelige på hjemmesiden.

Vandet i Køng vandværks forsyningsområde er relativt hårdt ca. 21dh.