Regnskab med budget

Regnskab


Under de forskellige overskrifter findes de relevante dokumenter  der alle kan downloades.




Årsregnskab 2022                        Revisonsprotokol 2019               Ledelsens regnskabserklæring














Årsrapport 1. januar -

31. december 2023